Home

Eigen-Detachering zet zichzelf in binnen het sociaal domein-Jeugdzorg.

Eigen-Detachering staat voor zorgvuldigheid- efficiency en voor “regie pakken over het eigen leven”.